Algemene ledenvergadering met Barbecue

Op woensdag 7 oktober 2015 organiseert de oudervereniging weer hun jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur wordt gevormd door een aantal gekozen ouders, de leden zijn alle ouders met één of meerdere kinderen op de Mytylschool. Alle ouders zijn van harte welkom op deze jaarlijkse bijeenkomst. Vergeet niet om het invulstrookje (wordt binnenkort meegegeven met uw kind) in te vullen en in te leveren bij de leerkracht vóór 2 oktober 2015. Het is voor ons als bestuur van belang te weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn ivm bestellen van een aantal zaken.

Vanaf nu kunt u ook digitaal uw inschrijving doen, vul hiervoor het formulier hieronder in.

Graag tot 7 oktober!

ALV_facebook

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

Informatieavond Passend Onderwijs

Beste ouders, verzorgers,

Sinds 1 oktober 2014 zijn alle oude regelingen met betrekking tot de indicatie van uw kind en de daarmee samenhangende regelingen komen te vervallen. De nieuwe regeling is: Passend Onderwijs.

Ook voor u als ouders/verzorgers gaat er veel veranderen. Zo heeft elke ouder straks te maken met een samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband werkt volgens eigen regels en afspraken.

In nauwe samenwerking met de directie van Mytylschool Tilburg organiseert de oudervereniging daarom een informatieavond om u als ouder nader te informeren over de wijzigingen. Deze informatieavond wordt georganiseerd op

donderdag 16 april 2015 om 20:00 uur

De school heeft op deze avond directeuren van de volgende samenwerkingsverbanden uitgenodigd:

  • De heer Theo van Rijzewijk – Samenwerkingsverband Plein 013, Tilburg e.o. (primair onderwijs)
  • De heer Hub Quaedflieg – Samenwerkingsverband Portvolio, Tilburg e.o. (voortgezet onderwijs)
  • De heer Gerrit van der Wende – Samenwerkingsverband PO 30-10 en VO De Langstraat 30-09 (primair en voortgezet onderwijs)

painted_handsBehalve algemene informatie zal er ook worden ingegaan op uw specifieke situatie (het samenwerkingsverband met de gemeente waarbinnen uw kind valt) en is er in het laatste deel een mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het zou voor de organisatie fijn zijn om te weten op hoeveel ouders we kunnen rekenen. U kunt zich daarom inschrijven via de website van de school, via het inschrijf- strookje (inleveren bij de leerkracht) bij de brief die uw kind van school heeft meegekregen of via onderstaand formulier. In het formulier hieronder kunt u ook aangeven of u eventueel vragen hebt die u graag  beantwoord wil hebben op de informatieavond.

 Dit is een belangrijke bijeenkomst. Op uw komst wordt gerekend!

Graag tot donderdag 16 april!

Directie en oudervereniging Mytylschool Tilburg


Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

 

post

Nieuwe website oudervereniging!

Per 1 januari 2015 heeft de oudervereniging een officiële eigen website. Hiermee kunnen we u nóg beter op de hoogte houden van de gebeurtenissen in en om de school en u informeren over belangrijke zaken. Houd deze pagina dan ook goed in de gaten!